(^_^)

Thursday, 6 October 2011

MOOD : baru sedar

1 hal yg membuat kita bahagia adalah kasih sayang
1 hal yg membuat kita dewasa adalah masalah
1 hal yg membuat kita hancur adalah putus asa
1 hal yg membuat kita maju adalah usaha
1 hal yg membuat kita kuat adalah do'a
 
 
**Take note ye Yuyui Chan.

No comments:

Post a Comment